Obchodné podmienky

Obchodné podmienky – Sensei Sushi Wok & Bar

 • Prevádzkovateľom e-shopu je Creative Idea s.r.o. so sídlom Lichnerova 23, 90301 Senec, IČO: 52386309, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, so zápisom podľa účtovnej závierky: 73110 Reklamné agentúry
 • Predávajúcim je Enibusiness s.r.o. s prevádzkou Sensei Sushi Wok & Bar so sídlom Dlhá 4759/10 903 01 Senec, IČO: 51207044, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, podľa účtovnej závierky: 56290 Ostatné jedálenské služby, podľa Štatistického úradu SR: 56101 Jedálne
 • Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.senseisushi.sk je Enibusiness s.r.o. s prevádzkou Sensei Sushi Wok & Bar so sídlom Dlhá 4759/10 903 01 Senec, IČO: 51207044, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, podľa účtovnej závierky: 56290 Ostatné jedálenské služby, podľa Štatistického úradu SR: 56101 Jedálne
 • Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu ako aj telefonickej komunikácie.

1. Objednávka

 • Objednanie telefonicky na čísle 0902 426 766 alebo cez www.senseisushi.sk. Objednanie cez www.senseisushi.sk je možné bez prihlásenia alebo ako prihlásený zákazník, ktorý má svoje konto vytvorené zaregistrovaním na našom e-shope. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke. Objednávky sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť telefonicky na čísle 0902 426 766 alebo osobne, v prípade, že ešte nie je vyrobená, alebo v prípade, že nie je v štádiu výroby, a to maximálne do 10 minút od objednania tovaru. Po odoslaní väčšej objednávky online, môžeme potvrdenie overiť telefonicky.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodaciu lehotu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti prevádzky, pričom o tom informuje zákazníka vopred pred doručením tovaru na telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke. Predávajúci môže objednávku zrušiť v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári.
 • Posledné on-line objednávky prijímame najneskôr 30 minút pred skončením otváracích hodín.
 • Otváracie hodiny (príjem objednávok) sú zverejnené na www.senseisushi.sk
 • Hmotnosti jedál sú uvádzané v hotovom stave.

  Cena
 • Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 • Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 • Platbu je možné zrealizovať online prostredníctvom platobnej brány Stripe alebo osobne pri prevzatí tovaru pri rozvoze, a to hotovosťou alebo platobnou kartou.


2. Dodacie a platobné podmienky

 • Sensei Sushi Wok & Bar je rozvozová firma, nie donášková služba.
 • Pri doručení Vás bude telefonicky kontaktovať náš kuriér.
 • Naši kuriéri Vám volajú na Vami uvedené telefónne čísla v dostatočnom predstihu, aby ste boli pripravení na prebratie objednávky.

  Predávajúci sa zaväzuje:
 • Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
 • Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 60min., až 120min. Niekedy však nie je možné tento interval dodržať, ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti, ako napríklad hustá mestská premávka, nepriazeň počasia a pod. V takýchto prípadoch môže dôjsť meškaniu, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • Vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.

  Kupujúci sa zaväzuje:

 • Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

3.Reklamačný poriadok

      Reklamácie sú vybavované:

 • Telefonicky denne počas otváracích hodín na tel. č. 0902 426 766
 • Prostredníctvom rozvozcu Sensei Sushi Wok & Bar
 • Osobne po dohode na prevádzke.

      Záruka

 • Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozcom firmy nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí alebo iná kompenzácia).

        Spôsob vrátenia tovaru

 • Osobne.
 • Prostredníctvom rozvozcu Sensei Sushi Wok & Bar

        Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

 • Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti.
 • Pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa.

4. Záver

 • Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

    Senec, 1. 9. 2021